بره ماده 400169

جدول ویژگی‌ها

وزن 28 kg
نژاد

سنگسر

گوشت خالص

حدود 15 کیلوگرم

وزن

20 تا 30 کیلو گرم

نوع دام

بره

قیمت حدودی این دام  2,044,000 تومان

قیمت هر کیلوگرم 73,000 تومان
ثبت درخواست آنلاین خرید بره ماده 400169

توضیحات بیشتر