درباره ارگانیک دام

 

ارگانیک دام، با هدف تولید و عرضه دام سالم و طبیعی، در تمامی مناطق تهران خدمات رسانی می کنــد. دام های این مجموعه در یکی از بهترین مراتع سرزمین پهناورمان ایران، یعنی مرتــــع چال میش واقع در گردنه گدوک(فیروزکوه) نگهداری و پرورش داده می شوند.علوفه مورد استفاده دام ها تماما طبیعی بوده و هیچ گونه کود یا سموم شیمیایی مورد استفاده قرار نمی گیرد.همچنین تنوع گیاهی این مرتع که شامل گیاهان دارویی نیز می باشد باعث شده تا دام ها از کیفیت و گوشت مرغوبی برخوردار باشند.

ارگانیک دام به صورت 24 ساعته آماده تحویـــل سفارشات مشتریان عزیز همراه با قصاب و ذبح در محل می باشد.