بره ماده کد 400183

جدول ویژگی‌ها

وزن 27 kg
نژاد

سنگسر

گوشت خالص

حدود 15 کیلوگرم

وزن

20 تا 30 کیلو گرم

نوع دام

بره

قیمت حدودی این دام  1,971,000 تومان

قیمت هر کیلوگرم 73,000 تومان
ثبت درخواست آنلاین خرید بره ماده کد 400183

توضیحات بیشتر