بره ماده کد 400145

جدول ویژگی‌ها

وزن 31 kg
نژاد

سنگسر

گوشت خالص

حدود 15 کیلوگرم

وزن

30 تا 40 کیلوگرم

نوع دام

بره

قیمت حدودی این دام  2,263,000 تومان

قیمت هر کیلوگرم 73,000 تومان
ثبت درخواست آنلاین خرید بره ماده کد 400145

توضیحات بیشتر