گوسفند نژاد سیاه کبود

گوسفند نژاد سیاه کبود، در زبان محلی بسیاری از مناطق کشور، با عنوان بور شناخته می شود. این گوسفند در سه رنگ خاکستری، قهوه ای و سیاه وجود دارد و در دسته گوسفندان دو منظوره پوستی و گوشتی ایرانی قرار می گیرد. این نژاد به نام محل پرورشش، یعنی کوه های کبود شیراز شناخته می شود. در ادامه ضمن معرفی گوسفند نژاد سیاه کبود، شما را با مشخصات دیگر این نژاد گوشتی-پوستی آشنا می کنیم.

خصوصیات ظاهری گوسفند نژاد سیاه کبود

همانطور که در بخش قبل اشاره کردیم، گوسفند نژاد سیاه کبود، در سه رنگ سیاه، قهوه ای و خاکستری وجود دارد. جالب است بدانید که گوسفندهای سیاه، مقاومت بیشتری در مقابل بیماری ها و انواع شرایط آب و هوایی دارند.  پشم این نوع گوسفند هم زیاد است و می توان از آن استفاده های مختلف کرد.

 • وزن بره تازه متولد شده سیاه کبود
 • نوع نر: 4.2  کیلوگرم
 • نوع ماده: 4 کیلوگرم
 • وزن بره سه ماهه و از شیرگرفته شده سیاه کبود
 • نوع نر: 24  کیلوگرم
 • بره ماده: 22 کیلوگرم
 • بره شش ماهه کبود
 • بره قوچ: 29 کیلو
 • بره میش: 27 کیلوگرم
 • وزن گوسفند بالغ نژاد سیاه کبود
 • قوچ کبود : 50 کیلوگرم
 • میش کبود: 45 کیلوگرم

میزان شیردهی در میش نژاد سیاه کبود

گوسفند نژاد سیاه کبود، شیر بسیار با کیفیتی دارد. البته دوره شیردهی این نوع میش، کمتر بوده و حدود 3 الی 4 ماه می رسد. به طور میانگین، گوسفند سیاه کبود روزانه 300 گرم شیر تولید می کند. این مسئله، چیزی از کیفیت شیر این نژاد کم نمی کند. جالب است بدانید که به ازای هر راس گوسفند شیرازی 1.4 الی 2.2 کیلوگرم پشم در طول سال تولید می شود.